MMA welding

MMA welding

Manual metal arc (MMA) welding is a welding process where the electric arc burns between a coated electrode and the workpiece. The electrode is fixed in an electrode holder and touches shortly the area that is to be joined. A short circuit is produced and the arc starts when lifting the electrode. During the welding process the electrode and its coating melt and slag develops above the weld seam.


Ručno elektrolučno zavarivanje

REL-Ručno elektrolučno zavarivanje obloženom elektrodom je postupak spajanja metala topljenjem obložene elektrode i dijela osnovnog metala u električnom luku koji se uspostavlja i održava između radnog komada (osnovnog metala) i elektrode. Topljenjem jezgra elektrode obezbjeđuje se dodatni materijal za popunu žlijeba, a topljenjem, sagorijevanjem i isparavanjem obloge obezbjeđuje se zaštita metalne kupke od okolnih gasova i vazduha. Istopljeni sastojci obloge se miješaju sa rastopljenim metalom, prije nego što isplivaju na površinu jer imaju manju gustinu od metalne kupke, i očvrsnu u obliku troske. Troska štiti metal šava od uticaja okoline i usporava njegovo hlađenje, a nakon zavarivanja se uklanja čekićem.