O nama

O nama

Naš uspjeh je vaš uspjeh

WELD ON je mobilno usluzna tvrtka koja je uvijek u vasoj blizini. Naše sjedište je u lijepom gradu Pula sjeverne Hrvatske sa upravnim odborom u Svedskoj. Naše globalno razmišljanje ima svjetonazor koji se proteže preko svih grana industrije, kultura i tržišta. Surađujemo sa nekoliko međunarodnih tvrtki. Nas poslovni moto je kvalitet kao ekvivalent zadovoljnog kupca. Da bi odrzali upravo taj kvalitet mi kontinuirano ulazemo u ljudske resurse i njihovo znanje da bi ispunjavali sve aktuelne norme i standarde na internacionalnom nivou. Na taj nacin smo uvijek spremni za velike i zahtjevne izazove kroz različite projekte koji istovremeno i jacaju nase iskustvo.

Naš kvalitet je vaš kvalitet

Weld ON zavarivači je grupa talentiranih i licenciranih zavarivača u postupcima zavarivanja MIG-MAG, REL, TIG, itd. Kvalitete nase spreme interno kontrolisu specijalisti zavarivanja koji slijede standarde 9606-1 za certifikaciju zavarivaca. NDT grupa specijalista kontrolira kvalitet naseg zavara i na taj nacin osigurava validnost nasih certifikata. Naše iskustvo se proteze od jednostavnih montažnih konstrukcija do brodogradnje. Mi smo tu da vam pomognemo u vec postojecim projektima kada vrijeme isporuke nije na vasoj strani kao i u novim projektima gdje sve mozete prepustiti nama.


Naša profesionalnost je vaša profesionalnost

Weld On specijalisti zavarivanja su naši partneri i predstavljaju servisni organ koji vrši usluge sa svom potrebnom dokumentacijom u skladu sa standardom kvaliteta ISO 3834 koji je ključ današnjeg poslovanja. Stečene diplome i certifikacije su na internacionalnom nivou sa Švedskog instituta zavarivanja koji su istaknuti prednjači na znanstvenom i istraživačkom nivou. Naše mnogogodišnje iskustvo dava stabilitet i efektivnost u riješavanju vaših zadataka. Uz našu pomoć problematika se znatno smanjuje a komplexnost zavarivanja osigurava na prihvatljivu vrijednost standarda. Rezultat je kontinuitet u održavanju kvaliteta!

Weld ON NDT stručnjaci

Weld ON NDT stručnjaci su naši internacionalni partneri certificirani standardom EN 9712 u različitim metodama bez razaranja. Ispitivanjima i kontrolom provjeravaju da vaš proizvod po zahtjevima standarda i tehničkih specifikacija namjenski ispunjava kvalitetu. Za otkrivanje unutarnjih inperfekcija (defekta) u jednom zavaru ili osnovnom materijalu mi koristimo metodu ultrazvuka. Za otkrivanje malih pukotina na površini materijala koje je teško otkriti golim okom koristimo metode kao što je magnetsko ili penetrantsko ispitivanje materijala. Rezultat ispitivanja se dokumentuje ovjerenim protokolom kojeg sacinjavaju kategorije: korištena oprema, aktuelni standard za odredjene metode kao i nivo kvaliteta, opis objekta i strucne notifikacije.


WELD ON u strategiji poslovanja i polici kvaliteta uvijek drži integritet naručioca posla u fokusu! Savjesno i odgovorno pored kvalitetnog rada iza kojeg ponosno stojimo mi stavljamo veliki značaj i na vrijeme isporuke jer je vrijeme jedan od odlučujućih faktora sistema kvaliteta. Naša obećanja su realna i iza njih stojimo!

*Na radnom mjestu uvijek pratimo rutine i instrukcije koje se interno od nas zahtijevaju, opća načela zaštite na radu kao i zakonodavnu zaštitu zdravlja i sigurnost na radu. Mi jasno i otvoreno pokazujemo našu odgovornost i na taj način preventivno spriječavamo neželjene situacije i nezgode kao što i reagujemo na pravi način ako se iste dese.

*Nulta tolerancija na alkohol i drogu!

*Naša vizija zdrave radne okoline su radna mjesta koja na informativan, planski i sigurnosni način stimulišu radnika za dalji napredak i efektivnost u radu. Radna okolina bez rizika zahtjeva iskrenu i otvorenu komunikaciju kao i mogućnost radnika da kosekventno utiče na svoju radnu okolinu. Našom etikom i vizijom stvaramo pozitivnu i zdravu radnu okolinu koja je i uvjet za našu produktivnost, konkurentnost i jačanje mogućnosti za otvaranjem novih kvalifikovanih radnih mjesta.