Om oss

Om oss

VI GARANTERAR DIN YRKESSTOLTHET

WELD ON är ett mobilt företag som är alltid nära dig. Vårat säte är i norra Kroatiens vackra stad Pula samt ledning och styrelse i Sverige. Våra globala tänkande har en världsbild som sträcker sig över alla branscher, kulturer och marknader. Vi samarbetar med flera internationella företag där våra kunder och sammarbets partner vet att vi alltid är uppdaterade och följer senaste standardiseringar. På det viset kan vi möta stora och krävande utmaningar av olika projekt där vi alltid kommer att växa och briljera under vår slogan ’VI GARANTERAR DIN YRKESSTOLTHET’!

Naš kvalitet je vaš kvalitet

WELD ON’ s svetsare är ett gäng duktiga licenserade svetsare enligt EN 9606-1 inom svetsmetoderna MIG-MAG, MMA, TIG osv. För kvalitésäkring följer vi alltid EN 3834 normerna som är dagens krav för nästan alla svetsjobb. Vår erfarenhet sträcker sig från enkel montage svetsning till skeppsbyggeri. Vi är här för att underlätta för era arbetare när det blir för mycket jobb, eller överlåt allt till oss så fixar vi det.


WELD ON´ s partners svetsspecialister

WELD ON´ s partners svetsspecialister servar både internt och externt med all nödvändig dokumentation enligt 3834 såsom svetsövervakning, WPQR och framställning av WPS datablad efter önskemål. Erhåller diplom från Svenska Svetskommissionen och certifieringar enligt 9606-1 för svetsarprövningar.

WELD ON´ s partners NDT experter

WELD ON´ s partners NDT experter är certifierade enligt EN 9712 i olika oförstörande provnings metoder som verifierar att din produkt erhåller kvalitetskraven. Att upptäcka inre fel i en svets eller grundmaterial är inte så lätt med blötta öga därför använder vi oss tex av ultraljud. Små sprickor på ytan är också svårt att upptäcka därför använder vi oss av tex magnetpulver provning eller penetrant.


WELD ON’ s policy är att hålla kundens integritet i fokus. Utöver kvalitetsjobb som vi ska leverera det är leveranstider som är viktigt del av kvalitetsarbete. Vi står för det vi lovar!

*På arbetsplatsen ska vi alltid följa de rutiner och instruktioner som kunden kräver samt allmänna föreskrivna arbetsmiljökraven. Vi ska tydligt visa vårat ansvar och på det viset förebygga oönskade händelser inträffar men även att hantera dem på ett bra sätt om händelserna inträffar.

*Det är noll tolerans för droger och alkohol!

*En trivsam och eftersträvansvärd arbetsmiljö är en miljö som är så god att varje medarbetare trivs och utvecklas i sitt arbete. Det är även en miljö som innebär en frånvaro av risker. Därför ska en ärlig och öppen attityd råda på arbetsplatsen, och samtliga medarbetare ska ges möjlighet till påverkan i den egna arbetssituationen. Vi ser en bra och trivsam arbetsmiljö som en utav förutsättningarna för att vi ska kunna vara produktiva och konkurrenskraftiga, samt ha större möjligheter att rekrytera nya kvalificerade medarbetare.