TIG svetsning

TIG svetsning

TIG-svetsning står för ”Tungsten Inert Gas” och innebär att man har en beständig elektrod i volfram eller en volframlegering. I motsats till MIG- och MAG-svetsning förbrukas inte elektroden vid svetsning, utan enbart grundmaterialet och eventuellt tillsatsmaterial smälter. För att skydda svetsfogen tillförs en skyddsgas. Liksom för MIG används inert gas, helium, argon eller en blandning av dessa. TIG-svetsning utförs med lik- eller växelström.